#22 – Gnostic

08/08/2022

I’m going outside
And I don’t care if it’s raining
Mi o bi wọn leere
jẹ k’awọn ọmọde mi ṣere

I stepped faraway
To connect with the old gods
O le so nkan fun mi
Ma teriba si anybody

I feel in my element
No filter on these thoughts
Mo ma pada wa
titi di igba naa

Ke kọrin ke kijó ṣaaju ki o to
fun ogun pẹlu awọn oriṣa titun

%d bloggers like this: